Menvereniging de Kraaienmenners

MV de Kraaienmenners

De menvereniging is rond 1990 opgericht, in die tijd vielen we onder de Ravenruiters te Eelde.
Helaas verliep deze samenwerking niet zoals de menners wenste in in 1999 zijn de menners onder een eigen naam verder gegaan: MV de Kraaienmenners.
De vereniging heeft maar een kleine groep leden, maar samen hebben we leuke activiteiten.
Activiteiten die de afgelopen jaren de revue gepasseerd zijn: wekelijks de lessen, onderlinge wedstrijden (eventueel in combinatie met een andere vereniging).
Het organiseren van KNHS-wedstrijden, Koetsiersbewijzen, menritten en een jaarlijkse barbecue.
Op dit moment wordt er geen les meer gegeven.
We willen vanaf deze kant onze voormalige instructeurs bedanken; Marjan Bakker, Herman Waalkens, Doeke Hoektsra, Geert Kreeft en Geert Slagmolen.
In de afgelopen jaren hebben we verschillende lesplaatsen gehad, Eelde, Peize, Vries en Zeijen.

Contributie

Om het mennen voor iedereen interessant te houden proberen we als vereniging puur kostendekkend te zijn en zijn we altijd op zoek naar sponsoren.
Dit resulteert in een relatief lage contributie.

contributie per jaar   35 euro

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.